REZYSTORY - kod paskowy, szeregi wartości

Kod paskowy Rezystorów
Kody paskowe Rezystorów

Szereg wartości Rezystorów to znamionowe wartości rezystancji produkowanych seryjnie Oporników. Wartości tych rezystancji pochodzą z tabeli szeregów, gdzie ustanowione są wg postępu logarytmicznego, czyli sąsiadujące ze sobą kolejne elementy są względem siebie odpowiednio -krotnie większe, w przybliżeniu o stałą wartość procentową względem poprzedzającej wartości.
Szeregi wartości oznaczane są literą E, która określa liczbę elementów w dekadzie (od 1 do 10), oraz w kolejnych dekadach mnożąc x10, x100, x1000, ... W ten sposób szereg E3 ma 3 wartości rosnące logarytmicznie, szereg E6 - 6 wartości, itd. Im większa wartość E tym szereg dokładniej pokrywa dekadę i rezystory wykonane są z większą precyzją wartości. Dla Szeregu E3 jest 50%, a dla E24 już tylko 5%. Dla rezystorów wysokiej precyzji, np. szeregów E196 (0.5%) w kodzie paskowym na ostatniej pozycji podawany jest również współczynnik temperaturowy (ppm/K).
Kod paskowy Rezystorów
Kody paskowe Rezystorów w różnych szeregach


Liczby określające wartość z szeregów od E3 do E24 składają się z dwóch cyfr znaczących i dlatego kod paskowy takich rezystorów to 2 paski określające wartość, trzeci to mnożnik (x0.1, x1, ×10, x1000, itp.), czwarty to tolerancja wykonania (%).

Liczby określające wartość z szeregów E48, E96 i E192 posiadają 3 cyfry znaczące więc kod paskowy takich rezystorów to 3 paski określające wartość, czwarty to mnożnik (x0.1, x1, ×10, itp.), piąty to tolerancja wykonania (%). Ponieważ przy tak dokładnych rezystorach istotny jest również wpływ temperatury na wartość rezystancji, wprowadzono szósty pasek określający współczynnik temperaturowy zmian wartości oporności.

Szereg Dokładność Wartości dekady
E3 50% 10, 22, 47
E6 20% 10, 15, 22, 33, 47, 68
E12 10% 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82
E24 5% 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91
E48 2% 10, 10.5, 11.0, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 14.0, 14.7, 15.4, 16.2, 16.9, 17.8, 18.7, 19.6, 20.5, 21.5, 22.6, 23.7, 24.9, 26.1, 27.4, 28.7, 30.1, 31.6, 33.2, 34.8, 36.5, 38.3, 40.2, 42.2, 44.2, 46.4, 48.7, 51.1, 53.6, 56.2, 59.0, 61.9, 64.9, 68.1, 71.5, 75.0, 78.7, 82.5, 86.6, 90.9, 9.53
E96 1% 10.0, 10.2, 10.5, 10.7, 11.0, 11.3, 11.5, 11.8, 12.1, 12.4, 12.7, 13.0, 13.3, 13.7, 14.0, 14.3, 14.7, 15.0, 15.4, 15.8, 16.2, 16.5, 16.9, 17.4, 17.8, 18.2, 18.7, 19.1, 19.6, 20.0, 20.5, 21.0, 21.5, 22.1, 22.6, 23.2, 23.7, 24.3, 24.9, 25.5, 26.1, 26.7, 27.4, 28.0, 28.7, 29.4, 30.1, 30.9, 31.6, 32.4, 33.2, 34.0, 34.8, 35.7, 36.5, 37.4, 38.3, 39.2, 40.2, 41.2, 42.2, 43.2, 44.2, 45.3, 46.4, 47.5, 48.7, 49.9, 51.1, 52.3, 53.6, 54.9, 56.2, 57.6, 59.0, 60.4, 61.9, 63.4, 64.9, 66.5, 68.1, 69.8, 71.5, 73.2, 75.0, 76.8, 78.7, 80.6, 82.5, 84.5, 86.6, 88.7, 90.9, 93.1, 9.53, 97.6

rezystory
Rezystory w taśmie

WWW.ZOBACZ.OPX.PL